تاريخ روز : جمعه 06 خرداد 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سیمان سفید نی ریز

  

اطلاعات عمومی 

 

اطلاعات مورد نیاز ورود سهامداران


1- نام کاربری : اعداد کد بورسی

2- پسورد : کد ملی 

1- باتوجه به ثبت افزایش سرمایه و ادغام نماد سنیرح با سنیر توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سهامداران محترم می توانند در صورت سجامی بودن به سامانه  ذینفعان بازار سرمایه به آدرس www.ddn.csdiran.irمراجعه و در قسمت گزارش دارایی نماد مربوطه را انتخاب و گزینه دریافت را انتخاب و برگ سهام خود را دریافت نمایند.

 لازم به توضیح است طبق اعلام شرکت سپرده گذاری هیچ گونه برگ سهمی به صورت فیزیکی چاپ و توزیع نخواهد گردید.
اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی